Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Popular articles

Podstawową działalnością firmy jest wycena i szacowanie wszelkiego typu nieruchomości.

Możemy wykonać wycenę m.in.:

 • budynków mieszkalnych i lokali użytkowych
 • lokali mieszkalnych
 • nieruchomości komercyjnych
 • niezabudowanych nieruchomości gruntowych
 • nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych, zabytkowych
 • nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • nieruchomości dla celów sprawozdań finansowych
 • środków trwałych dla amortyzacji
 • ograniczonych praw rzeczowych
 • maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

Możemy wykonać szacowanie m.in.:

 • wartości dla odszkodowań przy wywłaszczeniach
 • odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej

Dodatkowe usługi:

 • doradztwo w zakresie rynku nieruchomośc
 • inwentaryzacje budynków

Diana Kaczmarczyk
rzeczoznawca majątkowy
uprawnienia nr 4504

ul. Klonowica 8 lok. 2
26-600 Radom

tel. 692 318 619
tel./fax 48 362 71 78
biuro@wycena-kaczmarczyk.com

REGON: 510846736
NIP: 8451690353

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
97 1050 1793 1000 0090 6141 3598

Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Firma ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Powrót do góry