Pozostałe wyceny i opracowania

Wycena sporządzana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego, który jest dokumentem. Operat szacunkowy opracowywany jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z:

 • Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

 

W ramach naszych usług zajmujemy się wyceną ograniczonych praw rzeczowych ustanawianych na nieruchomościach, takich jak prawo:

 • użytkowania,
 • służebności gruntowej
 • służebności osobistej,
 • służebności przesyłu,
 • oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 

Dodatkowo zakres naszych usług obejmuje:

 • sporządzanie wszelkiego typu opracowań i analiz rynku nieruchomości
 • oszacowanie wartości odszkodowań przy wywłaszczeniach nieruchomości
 • wycenę wysokości odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej
 • konsultacje z zakresu wyceny nieruchomości, w tym m.in. wysokości naliczonych opłat:
 • planistycznych,
 • adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
 • adiacenckich z tytułu czy wybudowania infrastruktury technicznej
 • z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 

Dokumenty wymagane do sporządzenia wyceny mogą się różnić w zależności od jej rodzaju i celu. Rzeczoznawca majątkowy zawsze indywidualnie określa, jakie materiały źródłowe są potrzebne do wykonania każdej wyceny.

 

Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę, począwszy od wstępnej konsultacji, pomoc w zakupie niektórych dokumentów, poprzez przeprowadzenie wyceny, aż do sporządzenia operatu szacunkowego. Służymy również fachową pomocą w przypadku sporów związanych z wyceną nieruchomości.

 

Naszą firmę cechuje rzetelność oraz profesjonalizm. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!