Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Wycena nieruchomości sporządzana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego, który jest dokumentem. Operat szacunkowy opracowywany jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z:

 • Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

 

W ramach naszych usług oferujemy wyceny gruntów niezabudowanych:

 • przeznaczonych pod zabudowę (mieszkaniową, usługową, handlową, przemysłową, magazynową, inwestycji deweloperskich)
 • rolnych
 • leśnych
 • rekreacyjno-wypoczynkowych

 

Dla potrzeb przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości niezbędne są dokumenty:

 1. dokument potwierdzający prawo własności (akt notarialny, księga wieczysta lub akt własności ziemi)
 2. wypis z rejestru gruntów
 3. mapa ewidencyjna, zasadnicza
 4. zaświadczenie z Urzędu Miejskiego lub Urzędu Gminy o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 5. decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych lub rolnych z produkcji (jeżeli dotyczy)
 6. dodatkowo w przypadku gruntów przeznaczonych pod zabudowę:
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli została wydana)
 • decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli została wydana)
 • dokumentacja projektowa (jeżeli została sporządzona)

 

Dokumenty wymagane do sporządzenia wyceny nieruchomości mogą się różnić w zależności od jej rodzaju i celu. Rzeczoznawca majątkowy zawsze indywidualnie określa, jakie materiały źródłowe są potrzebne do wykonania każdej wyceny.

 

Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę, począwszy od wstępnej konsultacji, pomoc w zakupie niektórych dokumentów, poprzez przeprowadzenie wyceny, aż do sporządzenia operatu szacunkowego. Służymy również fachową pomocą w przypadku sporów związanych z wyceną nieruchomości.

 

Naszą firmę cechuje rzetelność oraz profesjonalizm. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!